Wilma Broers

Wilma is geboren en getogen in Dorst. Zij is al meer dan 10 jaar secretaris bij Dorpsraad Dorst. Zij is dan ook geen onbekende in Dorst. Wilma is echter niet iemand die zich op de voorgrond dringt en te koop loopt met waar ze mee bezig is. Dat maakt haar voor de dorpsraad tot een zeer geschikte kandidaat als vrijwilliger 2018. Binnen de dorpsraad heeft Wilma zich altijd ingezet voor de belangen van de inwoners van Dorst en voor ons kerkdorp zelf. Een paar voorbeelden van de laatste tijd: De inzet om te komen tot een multifunctionele vloer in de sportzaal. Haar contacten naar Staatsbosbeheer over de parkeerplaats in de Wethouder van Dijklaan, over loszittende platen van de brandtoren en over zwerfvuil. Haar inzet en vastberadenheid om problemen vanuit het project “Bergingsriool en Dorpsplein” opgelost te krijgen verdient grote bewondering. Buiten de dorpsraad is Wilma ook al jarenlang actief met de verzorging van de bloemen in de kerk. Ook bij het onderhoud van de bloembakken door de Werkgroep Bloembakken en Onderhoud Dorpsplein het kader van NL-Doet is ze betrokken. Wekelijks de verzorging van de bloemen in de kerk en haar tomeloze inzet voor het behoud van de kerk. Vele jaren actief als secretaresse van de Dorpsraad. Buurtpreventie en lid van de EHBO als oproepbaar voor de inzet van de AED. Voorheen lid van de ouderraad van de basisschool Marcoen. Mantelzorgster voor haar Oom Fons en zus Annie. Iedereen binnen het dorp kan altijd bij haar terecht. Ondanks haar grote inzet is dit allemaal bij slechts aan weinigen bekend en daarom verdient zij het om een keer in het zonnetje gezet te worden.

Anton Cornelissen

Anton is de grote animator en kartrekker om Dorst Hart Veilig te maken. Hij heeft er voor gezorgd dat in Dorst een groot aantal AED’s zijn gekomen waardoor Dorst Hart Veilig is geworden. Hij heeft hiervoor sponsoren benadert en de benodigde middel bijeen gebracht. Verder is Anton actief als van de EHBO vereniging Dorst en in die hoedanigheid aanwezig bij vele evenementen en activiteiten in Dorst. Verder is Anton vrijwilliger bij de Werkgroep Onderhouden Bloembakken en het Dorpsplein.

Adje Naalden

Adje is vrijwilligster bij de Dorstlezer, bij St. Joris ,bij Stichting Pim, bij buurthuis het Houke op de Bisschopshoeve en niet te vergeten bij Dorpshuis de Klip. Al bij al bijna een volledige werkweek. Ze doet vooral veel administratief werk, maar je kan ze ook met rolstoelen rond zien rijden of tafels dekken en eten opscheppen bij samen aan tafel in Dorpshuis de Klip. Adje is 100% sociaal, maar vindt dat heel normaal en zal zich daar nooit zelf voor op de borst slaan.