Albert Heijneman
Albert is al jaren een trouw lid van de fanfare, maar wij willen hem vooral nomineren vanwege zijn inzet voor de jaarmarkt als marktmeester, waar hij vele uren voorbereidingstijd en nazorg insteekt. De jaarmarkt is een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging en de voorbereidingen hiervoor starten vaak al ruim een half jaar van tevoren om de markt goed gevuld te krijgen. Ook in de nazorg gaat tijd zitten. Het is daarbij van groot belang om iemand te hebben die de geschiedenis kent van de markt en de kooplui waarmee we in het verleden al vaker zaken hebben gedaan. Ook anderszins is Albert actief in de vereniging, jarenlang als trekker van de Heraut en ook een aantal jaren als bestuurslid.

Marij Broeders – de Koning
Marij is veel jaren actief in dorp. Ondanks haar eigen bezigheden (voorheen een eigen bloemenwinkel)  was en is ze bereid zich  in te zetten voor de leefbaarheid van Dorst. Als vrijwilligster bij de werkgroep Koningsdag en Bevrijding. Als bestuurslid van de Stichting Midzomer Nachtfeest en damesgymclub de Sprinkhanen.  Actief deelneemster aan de optocht met karnaval. In het verleden als sauwelaarster in de ton. Collectant voor meerdere goede doelen en instellingen.

Frank van Gool
Als er iemand in Dorst is, die de titel “onzichtbare vrijwilliger” verdient is dat Frank van Gool.
De voornaamste reden hiervoor is, dat hij, zonder deel uit te maken van welke vereniging dan ook, klaar staat om te helpen.
Niemand doet tevergeefs een beroep op hem, sterker nog: hij biedt zijn hulp aan als hij denkt dat dat nodig is en voert dat dan ook op korte termijn uit.
Jaarlijks gaat hij naar het bos om in overleg met Staatsbosbeheer een kerstboom voor het dorp om te zagen en op te zetten op het dorpsplein.
Moet een winnend team van Neerlandia op de “platte kar” rondgereden worden, dan kan dat altijd.
Is er hulp nodig op de begraafplaats bij de kerk, dan staat Frank met zijn “trekker” klaar
In menige tuin in het dorp is door Frank wel eens even een boompje omgezaagd,kalk en mest gestrooid of rommel weggehaald.
Ook draait hij jaarlijks de fietstocht voor Koningsdag in elkaar. De route wordt zorgvuldig bekeken en meerdere malen gereden.
Aan de Nacho’s wordt ruimte beschikbaar gesteld in zijn stal om de
carnavalswagen te bouwen. Als daarbij zijn hulp nodig is, dan is dat geen probleem.
Dit is maar een kleine greep uit zijn “vrijwillig werk”. Zelf vindt hij deze hulp heel normaal,
maar er zijn maar weinig mensen die dit soort dingen doen, zonder dat daar iets tegenover hoeft te staan.